Pohled na KuniceVZNIK SDRUŽENÍ 
ČINNOST SDRUŽENÍ 
STANOVY SDRUŽENÍ 
KONTAKT 
DALŠÍ SDRUŽENÍ
OSADA U DUBU 
ZO ČZS Kunice 

Činnost občanského sdružení

Stránka se aktualizuje....

26. 3. 2008 Valná hromada RKO, ve Sport centru Na Zámečku, zápis ke stažení zde.

1. 12. 2007 RKO uspořádalo Mikulášskou nadílku ve Sport centru Na Zámečku.

14. 9. 2007 Pořádání prvního ročníku Slavnostní hudby Na Zámečku, koncert skupiny Rangers, Petry Černocké a skupin Žízniví Dubáci a Nemytá bambule v areálu parku Zámku Berchtold.

23. 6. 2007 Pořádání prvního ročníku RKO Cup Na Zámečku 2007, tenisového turnaje neregistrovaných hráčů, hrajících pro radost, o mistra mikroregionu.

2. 6. 2007 Pořádání "3. dětského dne v Kunicích v areálu TJ Kunice "Ve Žlábkách", cca 800 účastníků. Více

30. 4. 2007 "Pálení čarodějnic" v areálu TJ Kunice a Zámku Berchtold, cca 300 účastníků.

28. 4. 2007 zasedání valné hromady v restauraci Na Staré faře. Zápis z valné hromady

Zima 2006 Soutěž o nejlepšího kunického sněhuláka.

Prosinec 2006 Vydání prvního společného zpravodaje (OÚ, RKO, TJ, SOU,..)

Říjen 2006 předvolební kampaň zástupců RKO pro volby do obecního zastupitelstva. Dne 21. 10. 2006 Do zastupitelstva obce Kunice byli zvoleni 4 kandidáti SNK RKO(Hirsch, Růžička, Svobodová, Hašek).

Září 2006 jednání zástupců RKO ve věci opravy komunikací v obci.

Srpen 2006 pořízení pramice RKO na rybník Žlábky

Srpen 2006 proběhla v Mateřské škole Kunice brigáda RKO, při které byla vyčištěna pískoviště, odstraněny cihly, beton a suť ze školní zahrady i okolí, shrabáno loňské listí, posbírány popadané větve, prořezány přerostlé křoviny, odstraněny shnilé pařezy, zavezeny propadliny od kanalizační a vodovní přípojky, zbroušeny lavičky. Dále byl odstraněn starý pro děti nebezpečný plot a nátěr laviček, prolejzaček, kolotoče, plotu. Více.

Červenec 2006 jednání se společností PINNACLE, s. r. o. v Kunicích. RKO poukázalo na porušování územního plánu (výška náspu a staveb) a žádá splnění platných norem, jejichž dodržování bude striktně dodržovat v průběhu řízení o stavební povolení na haly C a D.

4. 6. 2006 Pořádání "2. dětského dne v Kunicích v areálu TJ Kunice "Ve Žlábkách". Více

Květen 2006 RKO zadalo vypracovat nezávislý posudek na ČVUT na posouzení dopravního zatížení na navrhované kruhové křižovatky na dálničním sjezdu. Následně proběhlo řízení na stavebním úřadě v Mnichovicích. Nezávislá studie ČVUT prokázala prospěšnost obou navrhovaných kruhových křižovatek, avšak poukazuje na kritický bod - stávající kruhovou křižovatku ústící do komerční zóny. Vzhledem k tomu, že pozemky nutné pro realizaci kruhové křižovatky na jižní rampě dálnice (u Droxi) jsou územním plánem schváleny jako ochranné pásmo zeleně, je nutná změna územního plánu.

Představení loga našeho občanského sdružení. Logo zobrazuje dominantu obce - kostel Svaté Máří Magdalény, nepatkové písmo pravidelně uvozující záměr sdružení, tj. vystupovat jako důvěryhodný partner pro státní i soukromé subjekty. Barevné provedení vychází z erbu obce i loga EU.


30. 4. 2006 "Pálení čarodějnic" na Jedlíčku, cca 150 účastníků bylo seznámeno s dosavadní činností RKO, vyhlídka na "obec pod halami".

20. 4. 2006 RKO upozornilo developera LAK na hrubé nedostatky na staveništi v podobě znečišťování kunického potoka a nezakrytých šachet kanalizace v blízkosti kunické zástavby. Zároveň byly prezentovány požadavky na kompenzaci obci.

15. 4. 2006 Zasedání mimořádné valné hromady v restauraci Na Staré faře v návaznosti na veřejné zasedání OÚ Kunice. Zápis z valné hromady, Zápis z veřejného zasedání.

21. 3. 2006 Jednání RKO s developerem, společností PINNACLE, s. r. o.

14. 3. 2006 Zasedání VR RKO, sepsány požadované dokumenty od developera a dohodnutí osobního jednání. Otevření bankovního účtu sdružení u Poštovní spořitelny, číslo účtu je 204128997/0300.

Březen 2006 Žádost o poskytnutí informací od OÚ Kunice ve věci LAK a hospodaření obce. Uzavření dohody na tvorbě společného a pravidelně vycházejícího Obecního zpravodaje. Zjišťování možností čerpání dotazí ze strukturálních fondů EU na opravy silnic v obci.

Únor 2006 RKO se stalo účastníkem ÚR ve věci LAK na stavebních úřadech Mnichovice, Velké Popovice. Vzhledem k nesrovnalostem ve vydaných povoleních byl podán návrh na přezkum vydaných rozhodnutí a návrh na zastavení stavby na krajském úřadě Středočeského kraje.

17. 2. 2006 Proběhlo společné zasedání výkonné a dozorčí rady RKO ve věci schválení dalšího postupu ve věci LAK, koordinaci kulturních akcí v obci, zhodnocení průběhu jednání s OÚ Kunice a proběhla volba předsedy a místopředsedů RKO.

13. 2. 2006 Proběhlo společné zasedání zastupitelstva OÚ Kunice a výkonné rady RKO ve věci LAK, zlepšení informovanosti a vzájemné spolupráce.

27. 1. 2006 zasedání valné hromady v Orlím hnízdě. Zápis z valné hromady

8. 12. 2005 registrace sdružení na Ministerstvu Vnitra ČR.

11. 11. 2005 Založení občanského sdružení "Rozvoj Kunic a okolí" Zápis přípravného výboru

Přidat k oblíbeným © 1999-2014 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/sdruzeni