KunicEO KROK ZPĚT 
REDAKCE ZPRAVODAJE 
CENÍK INZERCE 
KONTAKT 
ARCHIV 

Redakce zpravodaje

 Vydavatel: Obecní úřad Kunice
 Vydáváno: čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec)
 Pravidelné rubriky: OÚ Kunice, RKO, MŠ Kunice, Zámek Berchtold,
  Odborné učiliště Kunice, TJ Kunice
 Povolení: MK ČR E 14875
 Počet výtisků: 850 ks, zdarma
 Grafická úprava a tisk: Miroslav Kříž
 Zodpovědná redaktorka: 
 Kontakt: faltova@kunice.cz
 
Přidat k oblíbeným © 1999-2018 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/zpravodaj