Rodeo v KunicíchO KROK ZPĚT 
HISTORIE 
FOTOGALERIE 
DOLNÍ LOMNICE 
HORNÍ LOMNICE 

Historie

Nejstarší zmínka o vsi Chlumu, dnes součástí obce Kunice, je z r. 1415, kdy patřila s dalšími vesnicemi k hradu Zlenice. Po smrti Markvarta ze Zlenic připadl hrad a ostatní statky k němu náležející králi jako odúmrť. V r. 1463 byla ves Chlum připojena ke Komornímu Hrádku. Mezi majiteli, vsi i kmetcích dvorů na Chlumu je uveden r. 1525 Tůma, před r. 1648 Viktorin hrabě z Valdštejna a téhož roku koupil Chlum Ondřej Borovanský z Borovan a na Předboři. Zároveň byla k Chlumu připojena Dolní Lomnice. V r. 1654 byl majitelem Jiří Chlumecký, před r. 1762 hrabě Radecký z Radče, jenž prodal ves v témž roce Václavu Stařimskému svobodnému pánu z Libštejna. V této době se stal Chlum spolu s Dolní Lomnicí samostatným deskovým statkem a byl zde postaven zámek. R. 1788 koupil panství Josef Schwarz, jemuž v r. 1791 zámek vyhořel a byl jím opraven. Během 19. století vystřídalo panství řadu majitelů a bylo rozšířeno o dvůr Vidovice a Horní Lomnici. Dvůr s obytnou barokní budovou z poslední třetiny 18. století. V 19. století nově upravován a rozšířen. Obdelníková patrová budova s dvojicí volně připojených domů po stranách. Součástí areálu je památkově chráněná socha svatého Jana Nepomuckého.

Barokní jednopatrový zámek stojí pod lesnatým vrchem při silnici z Velkých Popovic do Mirošovic. Jeho půdorys je obdélníkový, základní budova je ze dvou stran obklopena volně připojenými hospodářskými staveními. Nynější podobu získal v 19. století, kdy byl upraven a rozšířen.

Před rokem 1989 sídlil v zámku národní podnik VELAZ, zabývající se chovem zvířat pro laboratorní účely. Zámek je v současnosti v soukromém vlastnictví. Je ho stav není dobrý, dá se říct, že chátrá. Po bývalém nádvoří se volně prochází hospodářský dobytek, krávy, voli a býci.

Zdroj:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha a okolí,
Nakladatelství Svoboda 1984
Hrady.cz, Pavel Vítek

 
Přidat k oblíbeným © 1999-2013 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/chlum