KunicEO KROK ZPĚT 
REDAKCE ZPRAVODAJE 
CENÍK INZERCE 
KONTAKT 
ARCHIV 

Zpravodaj obcí
Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice

Zpravodaj obcí Kunice, Vidovice, Všešímy, Dolní a Horní Lomnice vydává Obecní úřad Kunice , a to čtvrtletně (březen, červen, září, prosinec) v nákladu 800 výtisků zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875.

Uzávěrka jednotlivých čísel je vždy středa po prvním pondělí v měsíci vydání. Inzerci do zpravodaje můžete zadávat v úředních hodinách na OÚ Kunice nebo zasílat elektronicky na faltova@kunice.cz.

Aktuální číslo zpravodaje ke stažení naleznete zde.

Tiskový zákon vyžaduje pro zveřejnění příspěvku tyto základní údaje o autorovi - jméno, příjmení, ulice, město, psč, nepovinně telefon. (údaje nebudou zveřejněny, pouze uloženy u originálu příspěvku ).

Přijmeme pro publikování každý podepsaný příspěvek i takový, s kterým nebudeme souhlasit, ale nesmí porušovat zákony a etiku. Inzerce ve zpravodaji je placenou službou a také jediný příjem tohoto zpravodaje. Vaše příspěvky, náměty, rady, stížnosti můžete odevzdat osobně nebo vhodit do schrány OÚ Kunice nebo zasílat na faltova@kunice.cz.

 
Přidat k oblíbeným © 1999-2018 Všechna práva vyhrazena www.kunice.eu/zpravodaj