Kunice


Sdružení nezávislých kandidátů


NAŠE OBEC KUNICEMĚNÍME KUNICE JIŽ 12 LET…

V období 2006-2018
jsme se spolupodíleli na:


 • Rekonstrukci přístupových cest do obce, místních komunikací a chodníků v obci
 • Výstavbě školky a školy
 • Výstavbě 4 dětských hřišť
 • Vyřešení zadluženosti obce a zajištění finančního zdraví obce
 • Odbahnění 2 rybníků v obci
 • RevitalizacI Bílého kamene a vytvoření Naučné stezky, muzea obce
 • Výstavbě sportovního areálu
 • Výstavbě domova seniorů
 • Podpoře sportu a kultury
 • Tvorbě nových pracovních míst v obci

Pojďme společně zavzpomínat na Kunice v roce 2006:


Silnice na návsi v Kunicích                                   Příjezdová cesta do Kunic od Strančic


Cesta mezi Všešímy a Kunicemi                                                      Ulice U školky


Ulice Pod Hájkem                                                  Náves v Kunicích


Náves v Kunicích                                             Ulice Pod Lesem ("panelka")


Budova obecné školy v Kunicích


Mateřská škola                                            Odpočinkové místo Bílý kámen


Vidovický Zámek Berchtold

Rybník Žlábky v Kunicích-Vidovicích

 

Po změně:

Odpočinkové místo Bílý kámen


Naučná stezka kunickou přírodou                   Nová mateřská škola


Rybník Žlábky v Kunicích-Vidovicích


Probíhající přestavby základní školy v Kunicích

Dětské hřiště Kunice                     Dětské hřiště Vidovice


Vybudování nového tréninkového hřiště s umělým povrchem

...a mnohé další vidíte denně kolem Vás..

 Již pracujeme na:


 • Dobudování infrastruktury ve všech částech obce (Dolní a Horní Lomnice, Všešímy)
 • Další přístavbě mateřské školy
 • Výstavbě chodníku z centra obce do Strančic ve spolupráci se Středočeským krajem
 • A řadě dalších projektů potřebných pro občany obce


V období 2018-2022
chceme zlepšit:


 • Fungování Služby Kunice, s. r. o.
 • Komunikaci s občany využitím moderních informačních technologií
 • Ochranu přírody
 • Podporu kultury a sportu

 Naši kandidáti nabízející svoji energii
a zkušenosti pro volební období 2018-2022:

 • Ing. Pavel Hirsch, muž, 49 let, manažer ve stavebnictví
  "15 let žiju v Kunicích, 12 let působím v zastupitelstvu obce, mám 2 děti narozené v Kunicích
  Za největší dosavadní úspěch mého působení v zastupitelstvu považuji zajištění finanční stability a celkového finančního zdraví obce, rekonstrukci všech příjezdových komunikací do obce a obnovu základní školy v obci po 35 letech. Do dalšího volebního období nabízím mojí energii a zkušenosti."


 • JUDr. Václav Růžička, muž, 57 let, podnikatel
  "Žiju v Kunicích 21 let, mám 5 dětí, 3 z nich narozené v Kunicích. Za největší úspěch v Kunicích považuji revitalizaci areálu Zámku Berchtold a přilehlého okolí ze skládky do krásného prostředí pro setkávání lidí a pořádání kulturních akcí v obci. Těší mě, že se nám podařilo obnovit muzeum obce, neboť má bohatou historii, dále odbahnit rybník Žlábky, který býval vyhlášeným místem pro koupání. V neposlední řadě mám radost z dlouhodobého rozvoje sportovního areálu TJ Kunice pro naše děti a mládež, kteří naši obec reprezentují navenek. Rád bych se do budoucna zaměřil na koordinovaný rozvoj obce, rozvoj našeho tenisového oddílu a péči o seniory."

 • Vladimír Hašek, muž, 67 let, důchodce (dříve manažer ve stavebnictví)
  "Pocházím z Kunic, mám 2 děti, jsem dlouholetým prezidentem TJ Kunice. Za svůj životní úspěch považuji vybudování sportovního areálu TJ Kunice a fungující sportovní oddíl s více než 240 členskou základnou. V dalším volebním období bych se rád zaměřit na zlepšení fungování služeb obce."

 • Ing. Vladimír Pelán, muž, 54 let, manažer
  "Vyrůstal jsem v obci od dětství, občanem jsem se stal před 20 lety. Nabízím své manažerské zkušenosti a jsem je ochoten poskytnout ve prospěch fungující obce. Za moji prioritu si stanovuji bezpečnost v obci (dopravní značení, osvětlení, chodníky) a rovněž jsem zastáncem strategie střídmého rozvoje naší obce."

 • Karel Kratochvíl, muž, 41 let, informatik/správce sítí
  "Vyrůstal jsem v obci od dětství, občanem jsem přibližně 20 let. Za moji prioritu jsem si vytyčil řešit znečištění našich lesů a přírody, nejsem totiž lhostejný k životnímu prostředí, které nás obklopuje a ve kterém se všichni rekreujeme."

 • Pavel Mudřík, muž, 53 let, tenisový trenér,
  "Jsem náplava, 8 let žiju a pracuji v Kunicích jako tenisový trenér mládeže. Rád bych zapracoval na zlepšení mezilidských vztahů v obci propojováním lidí, protože jsem přesvědčen, že to odstraňuje problémy, posiluje respekt a lidskou slušnost obecně a v neposlední řadě zvyšuje bezpečnost v obci, protože lidé nejsou lhostejní k tomu, co se kolem nich děje."

 • Oldřich Klápa, muž, 62 let, automechanik
  "Jsem rodák z Kunic, mám 2 děti, 4 vnoučata. Nabízím svůj čas a energii ve prospěch obce. Za mou prioritu považuji zlepšení vzhledu hřbitova v obci a zpříjemnění života našim seniorům."

 • PhDr. Zuzana Horáková Hurychová Ph.D., žena, 34 let, manažerka
  "Považuji se za náplavu se zdravým odporem, řadového občana s kritickým pohledem na fungování dění v obci a mám elán věci měnit. Za své priority považuji zlepšení komunikace s občany a řešení odpadového hospodařství a související vzdělávání."

 • Jiří Tovara, muž, 59 let, manažer v automotive
  "Jsem v Kunicích naplavenina, žiju zde přibližně 8 let. Mám toto místo velmi rád, proto jsem si ho zvolil za svůj domov. Rád bych zlepšil komunikaci mezi lidmi a lépe pečoval o naši přírodu."

 • Bc. Lukáš Richter, muž, 23 let, student VŠ
  "V Kunicích žiju přibližně 17 let a strávil zde své dětství. Jsem moc rád za sportovní vyžití v obci a okolí, ale rád bych udělal něco pro zlepšení hromadné dopravy dětí a mládeže na tyto volnočasové aktivity tak, aby se ulevilo rodičům, a to jak časově, tak finančně."
 
 
MĚNÍME KUNICE JIŽ 12 LET…
A S VAŠÍM HLASEM BUDEME DÁL...
 
© 2018 Všechna práva vyhrazena