Pohled na KuniceO KROK ZPĚT 
KONTAKT 

Na Internetu
V Kunicích

RKO: Před námi je ještě hodně práce
Rubrika: Držíme palce

Možná by někdo mohl říct, že sdružení Rozvoj Kunic a okolí (RKO) je ještě vlastně takové batole v plenkách, ale v tom případě je nutno dodat, že jako takové je už docela slyšet...

KUNICE – Své první narozeniny oslaví až na sv. Martina (11. listopadu), ale na svém kontě má již mnoho – když ne dokončených, tak alespoň připravovaných – projektů, které si zaslouží realizaci.

Dva jsou víc než jeden
A jak a hlavně proč takové sdružení v obci s asi osmi sty obyvateli vlastně vzniklo? Na to jsme se zeptali Martina Bartáka, který v RKO působí jako místopředseda a stál společně s panem Václavem Růžičkou u jeho zrodu. „Snad v každé obci se většinou najde někdo, kdo by se chtěl pokusit o její aspoň částečný rozvoj. Individuální snahy se ale často míjí účinkem a člověk pak lehko ztrácí motivaci k tomu, aby o něco usiloval i nadále. Podobně tomu bylo i v Kunicích, navíc tady během posledních let dochází k velkému přílivu „novousedlíků“, takže tu mezi obyvateli vznikly jakési dva tábory, řečeno s trochou nadsázky. Proto to všechno vlastně začalo, bylo potřeba dát dohromady více lidí.“ Nutno podotknout, že sám pan Barták pochází z Prahy, nicméně v Kunicích má své kořeny, a tak mu (nejen z tohoto důvodu) není dění v obci lhostejné.

Pořádek není vynucená povinnost
Hlavní cíle sdružení by se zjednodušeně daly rozdělit na dva hlavní: „Za prvé je to snaha o rozvoj obce jako takové, kdy bychom se rádi zasadili o realizaci několika projektů. Samozřejmě vše záleží na jejich náročnosti a především na financích, kterých bohužel není nikdy dost. Proto začínáme systematicky od těch menších, „levnějších“ úkolů až po ty náročnější. Letos na podzim bychom například chtěli vytvořit stromovou alej nebo alespoň souvislý stromový porost, přičemž každý strom by si zasadil někdo z občanů. O to víc by si pak lidé těch stromů vážili. Dalším naším záměrem je také udržovat čistotu v obci i přírody v jejím okolí a přispět k tomu, aby lidé brali pořádek jako samozřejmost, ne jako vynucenou povinnost. Nedávno jsme se také pustili do zkrášlování místní mateřské školky,“ pokračuje pan Barták.

V dlouhodobějším měřítku by organizace ráda označila přídomkem „splněno“ také úkoly jako rozšíření cyklistických tras, opravu či přímo výstavbu chodníků v obci, protože na mnohých (a docela významných) úsecích zcela chybějí, ráda by také dořešila otázku ohledně nedaleko budovaného logistického centra. „Dříve tu také bývalo koupaliště, lodičky a dokonce i lyžařský vlek, Kunice tehdy byly pro mnohé rájem odpočinku. Bylo by rozhodně příjemné, kdyby se nám podařilo k podobným volnočasovým atrakcím vrátit,“ doplňuje pan Barták. Už delší dobu se tu také uvažuje o vybudování tenisových kurtů či malého muzea, které by přibližovalo historický vývoj Kunic.

Lépe se poznat

Nutno ještě doplnit druhý ze dvou hlavních cílů: je jím snaha o větší sblížení mezi obyvateli navzájem a také posílení komunikace mezi občany a úřadem. „Myslím, že jsme snad na dobré cestě, už nyní se dá počet aktivních i pasivních členů RKO odhadnout tak na stovku. Mnozí se také sdružují v rámci TJ Kunice nebo do neoficiálního spolku Spojené osady u Dubu, se kterým také spolupracujeme. Naším záměrem je zkrátka nedopustit, aby se v Kunicích vytvořila atmosféra podobná anonymitě sídlišť,“ dodává místopředseda RKO. Tím nejlepším způsobem, jak místní navzájem doslova „seznámit“, je uspořádat nějakou společenskou akci. To si asi řeklo i RKO, a tak se v obci s jeho velkým přispěním slavil například den dětí nebo pálení čarodějnic. V pořadníku už ale čekají i další akce.

RKO ve zkratce

V současné době má sdružení sedm lidí ve výkonné radě (v čele s panem Pavlem Hirschem) a čtyři v radě dozorčí. Ale jak podotýká pan Barták, hierarchie je tu více než administrativní záležitost – kromě jistých povinností a pověření, které jsou s tou kterou „funkcí“ nutně spjaty, mají na chodu sdružení velký podíl členové všichni. Dá se říci, že jako snad jakákoli jiná nezisková organizace, potýká se také RKO s již téměř „tradičními“ problémy: kromě nedostatku peněz na větší projekty je to také čas, který mnohým členům chybí, aby se mohli činnosti ve sdružení věnovat naplno (členství je samozřejmě jen dobrovolná činnost), v neposlední řadě je to ale také mnohdy nesnadná spolupráce s úřady... Aktivity sdružení však výrazně podporují mnozí mecenáši a sponzoři, působící v rámci i vně RKO, kteří svými příspěvky napomáhají realizovat ambice a úkoly, které si sdružení zadalo.

V nejbližší době chystá RKO například křest nové loďky na kunickém rybníku, která bude k dispozici pro ty, co si chtějí odpočinout od celodenního shonu, nebo organizaci již výše zmíněného sázení stromků. Věříme však, že podobné akce nebudou poslední...

Lucie Černá

 
Přidat k oblíbeným © 1999-2006 Všechna práva vyhrazena www.sweb.cz/kunice