Pohled na KuniceO KROK ZPĚT 
KONTAKT 

Na Internetu
V Kunicích

Celý svět v kostce

Prvním zastavením v našem putování za obecními kronikami se staly Kunice. Od doby, kdy se zápisů do místní pamětní knihy ujala paní Růžena Drahošová, uběhlo už jedenáct let.

KUNICE – „Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím“, píše se v zákoně č. 132/2006 Sb., který platí od letošního 1. července. Kunická kronika, vznikající pod rukama paní Drahošové, však nabízí i víc.

Slovo o kronice
Dočtete se v ní, jaké významné události ten který rok hnuly světem, co důležitého se odehrálo v naší republice, ať už jde o politiku, přírodní pohromy či sportovní svátky, zjistíte, jaké bylo toho kterého roku počasí. Ale samozřejmě nepřijdete o to nejdůležitější, tedy jak si vedly v jednotlivých letech Kunice samotné. Paní Drahošová se v této části vždy zmiňuje o počasí, situaci v zemědělství, o stavbách, o důležitých schůzích a rozhodnutích obce, opravách či naopak rušení některých staveb a samozřejmě o významných kulturních a sportovních událostech v obci, o svatbách, křtinách a úmrtích. Kronika není vázána jednotlivě každý rok, nýbrž vždy až po pěti letech. Vázat ji pokaždé nechává osobně paní Drahošová, a to ve Vysokém Mýtě, kde její strojopisné záznamy dostanou modré tvrdé desky s decentním zlatým nápisem. Svůj velký díl na vzhledu kroniky má i její ilustrace (viz foto), o níž se stará dcera paní Drahošové. Obrázky povětšinou zachycují různé budovy, které lze ve vesnici nalézt. Fotografie se do kroniky nedávají, aby časem nedošlo k jejich zkroucení a tím pádem i brzkému znehodnocení obecní knihy. Pokud se přeci jen nějaké fotografie archivují, jsou založeny ve zvláštní příloze.

Slovo o kronikářce
Paní Drahošová je sice kunickou rodačkou, ale do obce se natrvalo vrátila znovu až v roce 2003. Mezitím se dvakrát provdala, procestovala se svým prvním manželem různá místa po celé republice, porodila tři dcery. S druhým mužem se přestěhovala do Brtče u Vysokého Mýta, kde také nabyla své první zkušenosti s vedením obecní kroniky a účastnila se i několika odborných školení. Se svým rodištěm však nikdy neztratila kontakt, častokrát se sem vracela za svými příbuznými Po smrti svého muže se rozhodla prodat dům v Brtči a přijet natrvalo zpátky do Kunic. Nyní zde žije sama se svou dcerou v krásném domě s velkou zahradou. Místní kroniku začala psát už v roce 1995. Funkce se ujala vlastně náhodou, a to když jednou na úřadě zaslechla, že se zatím nenašel nikdo, kdo by kroniku psal. Protože už měla jisté zkušenosti, nabídla se, že se toho ujme sama. Ze starších spisů se toho bohužel moc nedochovalo, protože většinu z nich zabavili ve válce Němci. Ohlédnutí za každým rokem začíná psát vždy až na jeho sklonku a hotovou kroniku odevzdává během března či dubna. Z toho je vidět, že psaní obecní kroniky není záležitost pouhých několika hodin. Jejím snem je zřídit v Kunicích malé muzeum či výstavku, kde by se lidé mohli dozvědět více o historii své vlastní obce a jejího okolí. Ráda by se o to jednou zasadila nejen jako členka místní kulturní komise, ale spíše jako rodačka, které není minulost Kunic lhostejná...

Lucie Černá

 
Přidat k oblíbeným © 1999-2006 Všechna práva vyhrazena www.sweb.cz/kunice